Hilye-i şerif

SEYYİD HACI MEHMET HULUSİ EFENDİ

Mehmet Hulusi Efendi, Seyyid Mehmet Semsûddinü’l-Buhari sülalesinden ikinci Sultan Mahmud’un hizmetinde bulunmuş olan Gsman Ağa’nın oğludur. Kastamonu Şeydiler Kasabası’nda doğmuştur.
Evvela Mahmud Râci Efendi’den sonra Aliyülvasfi Efendi’den sülüs ve nesh öğrendi ve Ragıp Paşa Kütüphanesi’nde müdürlük yaptığı dönemde bir çok öğrenci yetiştirdi. Şevki Efendi bu zatın yeğeni ve öğrencilerindendir.
Şevki Efendi öğrencilerinin en üstün ve zamanındaki hattatların en seçkinlerindendir. Bu güzide öğrencisine on dört yaşında icazet verdikten sonra “Yazıyı ben, bu kadar öğretebilirim. Bundan ilerisini Mustafa izzet Efendi’den ve diğer hattatlarından öğren” demesiyle Şevki Efendi “Ben, sizden başka hocaya gitmem cevabını vermiş. Hoca efendi bu sözden hoşlanıp ağlamış ve kendisine dua etmiştir.
H. 1291 (M. 1874]’de vefat etti. Merkez Efendi kabristanına defn olundu. Kabrinin kitabesini yeğeni Şevki Efendi gayet nefis surette sülüs celisiyle yazmıştır. Kalıbı, Şevki Efendi’nin kızının oğlu Süheyl Ünver Bey’dedir.’3’

Price: 140,000 TL

V.A.T.: 25,200.00 TL Total Amount: 165,200.00 TL